Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 95(94) Rikard Andersson Falköpings AIK 78.46 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.38  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.23-91 16.2      147  2.23-91 16.2   -TJo1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.32-81 14.1      256  3.55-84 15.3       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  6.47-93 18.2      628 10.42-93 17.0       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  6.15-93 19.2      954 16.57-93 17.8   +JSt1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  8.39-88 17.3     1,454 25.36-92 17.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  6.43-93 18.9 3.00  1,810 32.19-92 17.9       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.11-88 10.9     2,010 34.30-92 17.2   -MKu3  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.18-86  8.7     2,160 35.48-92 16.6       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  3.13-88 14.8     2,377 39.01-91 16.4   +EBe1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  7.59-92 21.2 4.20  2,754 47.00-92 17.1       1.56 5.1 ARa
11 82  464 12.38-90 27.2 2.10  3,218 59.38-90 18.5   +MCl2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.34-88 14.6     3,394 62.12-90 18.3       1.06 6.3 TAs
13 48  211  9.38-91 45.7 4.40  3,605 71.50-91 19.9   -MLa1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  5.05-83 11.1     4,061 76.55-95 18.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.57-88  7.1     4,195 77.52-91 18.6   -IBe1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.54-74  3.8     4,429 78.46-91 17.8   -IBe1  0.39 2.8 ARa
4,429 78.46-95 17.8 14.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TJo-9-RAn 2 3 4 MHe-18-RAn-1-JSt 5 AJä-16-RAn-20-TJo 6 RAn-28-AJo-9-MKu-5-FEr 7 MKu-4-FEr-7-AJo-11-RAn 8 9 RAn-1-EBe 10 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 MGu-28-RAn 13 MLa-13-PJa-26-MLa-5-RAn 14 RAn-20-IBe-4-ALö-29-TJo-3-PNo 15 IBe-0-RAn-20-ALö-20-TJo-6-PNo