Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 4(94) Daniel Grahn OK Orion 29.24 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.16  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.04-2  7.3      147  1.04-2  7.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.39-12  6.0      256  1.43-3  6.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.25-4  6.5      628  4.08-1  6.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.06-64  9.5 0.50   954  7.14-16  7.6       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.02-5  6.1     1,454 10.16-9  7.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.13-7  6.2     1,810 12.29-7  6.9   -RTe1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.08-4  5.7     2,010 13.37-6  6.8   -RTe1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.51-37  5.7     2,160 14.28-4  6.7   -RTe1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 15.56-5  6.7   +RTe1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.14-5  5.9     2,754 18.10-4  6.6   +RTe1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.54-5  8.4     3,218 22.04-4  6.9   -DHa1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.16-6  7.2 0.10  3,394 23.20-4  6.9   +DHa1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.38-1  7.7     3,605 24.58-4  6.9       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.07-18  6.8 0.20  4,061 28.05-7  6.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 28.42-3  6.8       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.42-11  3.0     4,429 29.24-4  6.6       0.39 2.8 ARa
4,429 29.24-4 6.6 1.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 RTe-14-DGr 7 RTe-6-DGr 8 RTe-10-DGr 9 DGr-6-RTe 10 DGr-6-RTe 11 DHa-2-DGr 12 DGr-7-DHa 13 DGr-20-DHa 14 DGr-19-DHa 15 DGr-26-DHa