Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 18(94) Richard Tengström Vänersborgs SK 32.49 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.16-25  8.6 0.10   147  1.16-25  8.6       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.39-12  6.0      256  1.55-12  7.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.33-11  6.9      628  4.28-7  7.1       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.38-33  8.1      954  7.06-11  7.4   +TKa2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.20-14  6.7     1,454 10.26-11  7.2       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.49-62  7.9 0.30  1,810 13.15-13  7.3   +DGr1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.16-27  6.3     2,010 14.31-14  7.2   +DGr1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.47-20  5.2     2,160 15.18-13  7.1   +DGr1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.44-43  8.0 0.10  2,377 17.02-14  7.2   -DGr1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.14-5  5.9     2,754 19.16-13  7.0   -DGr1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.33-32  9.8 0.30  3,218 23.49-13  7.4       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.35-48  9.0 0.20  3,394 25.24-13  7.5       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.13-61 10.5 0.20  3,605 27.37-15  7.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.42-46  8.1 0.40  4,061 31.19-21  7.7       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 32.03-17  7.6       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 32.49-17  7.4       0.39 2.8 ARa
4,429 32.49-18 7.4 2.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 RTe-2-TKa-2-JÅs 5 6 RTe-14-DGr 7 RTe-6-DGr 8 RTe-10-DGr 9 DGr-6-RTe 10 DGr-6-RTe 11 12 13 14 15