Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 1(94) Andreas Rangert IK Hakarpspojkarna 27.58 (tvåa Thomas Asp IFK Göteb 28.18)  starttid: 11.10  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.00-1  6.8      147  1.00-1  6.8   -JÅs1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.13-77 11.2 0.40   256  2.13-37  8.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.19-1  6.2      628  4.32-11  7.2       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.20-9  7.2      954  6.52-6  7.2   +BHe1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  2.53-1  5.8     1,454  9.45-2  6.7   +JBe1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  1.55-1  5.4     1,810 11.40-2  6.4       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.24-54  7.0 0.20  2,010 13.04-1  6.5       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.41-1  4.6     2,160 13.45-1  6.4       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.53-57  8.7 0.30  2,377 15.38-2  6.6       1.22 6.3 TAs
10 46  377  1.56-1  5.1     2,754 17.34-1  6.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.38-2  7.8     3,218 21.12-1  6.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.13-4  6.9 0.10  3,394 22.25-1  6.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.39-2  7.8     3,605 24.04-1  6.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.40-2  5.8     4,061 26.44-5  6.6       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.35-1  4.4     4,195 27.19-1  6.5       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.39-1  2.8     4,429 27.58-1  6.3       0.39 2.8 ARa
4,429 27.58-1 6.3 1.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JÅs-4-ARa 2 3 4 ARa-4-BHe 5 ARa-9-JBe 6 7 8 9 10 AS-26-ARa 11 12 13 JHo-28-PAr-25-ARa 14 15