Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 26(94) Peter Arnesson Ulricehamns OK 34.15 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.06  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.14-17  8.4 0.10   147  1.14-17  8.4   -JOl1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0      256  2.00-19  7.8   +JOl1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.33-11  6.9      628  4.33-12  7.2       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.42-44  8.3 0.20   954  7.15-17  7.6   -AS1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.15-10  6.5     1,454 10.30-13  7.2   +AS2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.05-2  5.9     1,810 12.35-8  7.0       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.21-48  6.8     2,010 13.56-8  6.9       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.51-37  5.7     2,160 14.47-8  6.8       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.42-37  7.8 0.10  2,377 16.29-9  6.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.42-47  7.2     2,754 19.11-12  7.0       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.08-54 11.1 1.10  3,218 24.19-17  7.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.17-8  7.3     3,394 25.36-15  7.5       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.03-46  9.7     3,605 27.39-16  7.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.49-80 10.6 1.50  4,061 32.28-25  8.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.50-77  6.2     4,195 33.18-21  7.9       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.57-84  4.1     4,429 34.15-25  7.7       0.39 2.8 ARa
4,429 34.15-26 7.7 3.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JOl-9-PAr 2 PAr-7-JOl 3 4 AS-4-PAr 5 PAr-9-AS-0-MBo 6 PAr-28-AS 7 PAr-27-AS 8 9 10 11 12 13 JHo-28-PAr-25-ARa 14 15