Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 93(94) Jonas Hogedal OK Alehof 64.27 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.39  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.30-92 17.0 0.20   147  2.30-92 17.0   -JSa1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.38-83 15.0      256  4.08-87 16.1   +REn1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  6.32-91 17.6 1.40   628 10.40-92 17.0       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  4.25-91 13.5      954 15.05-92 15.8       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.41-79 13.4     1,454 21.46-89 15.0       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  5.52-91 16.5 0.40  1,810 27.38-90 15.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.51-91 14.3     2,010 30.29-90 15.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.45-91 11.7     2,160 32.14-90 14.9       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.54-85 13.4     2,377 35.08-90 14.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  5.16-90 14.0     2,754 40.24-90 14.7       1.56 5.1 ARa
11 82  464  7.41-87 16.6 0.20  3,218 48.05-88 14.9       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.51-90 16.2 0.30  3,394 50.56-88 15.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  3.15-85 15.4     3,605 54.11-88 15.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  6.23-88 14.0 0.50  4,061 60.34-93 14.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  1.37-92 12.1     4,195 62.11-89 14.8       0.35 4.4 ARa
Mål    234  2.16-94  9.7     4,429 64.27-89 14.6   -AS1  0.39 2.8 ARa
4,429 64.27-93 14.6 4.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JSa-15-JHo 2 JHo-5-REn-21-JSa 3 4 HTr-5-MKv-28-JHo-26-MFr 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 7 8 9 10 11 12 13 JHo-28-PAr-25-ARa 14 15 JHo-27-TAs-18-JBe-16-AS