Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 69(94) Andreas S Johansson Göteborg/Majorna OK 40.13 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.22-42  9.3      147  1.22-42  9.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.58-65  8.9 0.20   256  2.20-50  9.1       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.26-86 11.9 1.20   628  6.46-75 10.8       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.25-77 10.5 0.30   954 10.11-78 10.7   +PAr1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.28-22  6.9     1,454 13.39-59  9.4   -PAr2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.24-20  6.7     1,810 16.03-58  8.9       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.20-44  6.7     2,010 17.23-56  8.6       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.55-50  6.1     2,160 18.18-54  8.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.43-83 12.5 0.50  2,377 21.01-64  8.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.07-67  8.3 0.40  2,754 24.08-64  8.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.29-76 14.0 1.40  3,218 30.37-69  9.5       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.53-72 10.7 0.20  3,394 32.30-69  9.6   +JBe1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.12-58 10.4     3,605 34.42-68  9.6   -JBe1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.36-44  7.9     4,061 38.18-71  9.4   -TAs2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.54-84  6.7 0.10  4,195 39.12-67  9.3       0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.01-88  4.3     4,429 40.13-67  9.1   +JHo1  0.39 2.8 ARa
4,429 40.13-69 9.1 5.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 AS-4-PAr 5 PAr-9-AS-0-MBo 6 PAr-28-AS 7 PAr-27-AS 8 9 10 AS-26-ARa 11 AS-30-JBe 12 AS-12-JBe 13 JBe-0-AS 14 TAs-12-JBe-3-AS 15 JHo-27-TAs-18-JBe-16-AS