Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 11(94) Håkan Öhlund IK Hakarpspojkarna 31.09 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.14  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.38-69 11.1 0.30   147  1.38-69 11.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.38-8  5.8      256  2.16-40  8.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.09-57  8.5 0.40   628  5.25-46  8.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.16-4  7.0      954  7.41-32  8.1   +MAa1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.31-25  7.0 0.20  1,454 11.12-22  7.7       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.14-9  6.3     1,810 13.26-17  7.4       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.13-19  6.1 0.10  2,010 14.39-15  7.3       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 15.23-14  7.1       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.29-11  6.8     2,377 16.52-12  7.1   -MCl2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.10-4  5.7     2,754 19.02-10  6.9   -MCl2  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.01-9  8.7 0.20  3,218 23.03-8  7.2   -AHo4  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.11-2  6.7     3,394 24.14-8  7.1   +JPa4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.53-81 13.7 1.10  3,605 27.07-12  7.5   -BÖh6  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.37-1  5.7     4,061 29.44-15  7.3   +MCl4  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 30.23-10  7.2   -MCl4  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 31.09-11  7.0   -MCl4  0.39 2.8 ARa
4,429 31.09-11 7.0 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 HÖh-8-MAa 5 6 MCl-12-MLi-24-HÖh 7 MCl-12-MLi-26-HÖh 8 MCl-13-MLi-26-HÖh 9 MCl-12-MLi-8-HÖh 10 MCl-11-HÖh-5-MLi 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 HÖh-9-JPa-3-AHo-7-MHo-6-BÖh-20-MCl-3-MLi 13 BÖh-8-MCl-5-JPa-2-MHo-5-HÖh-0-MLi-6-AHo 14 HÖh-0-MCl-3-JPa-6-MLi-3-MHo 15 JPe-25-MCl-3-HÖh-0-JPa-11-MLi-3-MHo