Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 83(94) Martin Aamot OK Skogshjortarna 47.08 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.12  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.49-80 12.4 0.20   147  1.49-80 12.4       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.53-54  8.1      256  2.42-69 10.5   +MCl1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.21-69  9.0      628  6.03-66  9.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.46-88 11.6 0.40   954  9.49-73 10.3   -HÖh1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.24-72 10.8 1.10  1,454 15.13-73 10.5       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.27-83  9.7     1,810 18.40-76 10.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.16-89 11.3 0.20  2,010 20.56-78 10.4   -MEn2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.20-88  8.9 0.10  2,160 22.16-77 10.3       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.44-84 12.6 0.50  2,377 25.00-78 10.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.56-86 10.4 0.30  2,754 28.56-80 10.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  7.11-85 15.5 2.10  3,218 36.07-82 11.2       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.10-84 12.3 0.30  3,394 38.17-81 11.3   -PNo2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.36-73 12.3     3,605 40.53-81 11.3   -IBe3  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.17-63  9.4     4,061 45.10-84 11.1   -MFä1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.56-87  7.0     4,195 46.06-80 11.0       0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.02-89  4.4     4,429 47.08-80 10.6       0.39 2.8 ARa
4,429 47.08-83 10.6 6.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MAa-21-MCl 2 MAa-6-MCl 3 4 HÖh-8-MAa 5 6 MAa-20-ALö 7 MEn-8-ALö-7-MAa 8 MEn-21-ALö-26-MAa-30-MLa 9 MLa-22-MAa 10 MAa-18-MLa-22-MFä 11 12 PNo-8-MAa-6-MFä 13 IBe-6-MFä-12-MAa-0-TJo 14 MFä-11-MAa 15 MFä-21-MAa