Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 38(94) Magnus Larsson OK Dacke 35.00 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.19  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.12-14  8.2      147  1.12-14  8.2   -MEn1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.47-37  7.2      256  1.59-15  7.7   -MEn1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.38-20  7.1      628  4.37-16  7.4   -MEn1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1      954  7.16-18  7.6       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.21-16  6.7     1,454 10.37-15  7.3       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.31-35  7.1     1,810 13.08-11  7.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.46-82  8.8 0.20  2,010 14.54-19  7.4       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.52-43  5.8     2,160 15.46-22  7.3       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.52-55  8.6 0.20  2,377 17.38-22  7.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.46-52  7.3     2,754 20.24-23  7.4   -ALö1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.03-71 13.0 2.00  3,218 26.27-36  8.2       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.27-27  8.2 0.10  3,394 27.54-35  8.2       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.12-58 10.4 0.20  3,605 30.06-37  8.3   +PJa1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.11-26  7.0     4,061 33.17-38  8.2   -PJa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.48-69  6.0     4,195 34.05-35  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.55-78  3.9     4,429 35.00-37  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 35.00-38 7.9 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MEn-8-MLa 2 MEn-6-MLa 3 MEn-11-MLa 4 5 MEn-17-MLa 6 7 8 MEn-21-ALö-26-MAa-30-MLa 9 MLa-22-MAa 10 ALö-9-MLa 11 12 13 MLa-13-PJa-26-MLa-5-RAn 14 PJa-12-MLa 15 PJa-23-MLa