Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 12(94) Matti Envall IK Hakarpspojkarna 31.31 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.18  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.04-85 14.1 1.00   147  2.04-85 14.1   +MLa1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.49-42  7.5 0.10   256  2.53-72 11.3   +MLa1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.33-11  6.9      628  5.26-47  8.7   +MLa1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.19-6  7.1      954  7.45-36  8.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.35-28  7.2 0.30  1,454 11.20-24  7.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.14-9  6.3     1,810 13.34-20  7.5       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.07-3  5.6     2,010 14.41-16  7.3   +ALö2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.48-25  5.3     2,160 15.29-16  7.2       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.42-37  7.8 0.10  2,377 17.11-16  7.2       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.22-13  6.3     2,754 19.33-14  7.1       1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.54-5  8.4     3,218 23.27-12  7.3       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.22-15  7.8 0.10  3,394 24.49-11  7.3       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.12-58 10.4 0.20  3,605 27.01-11  7.5       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.10-23  6.9 0.20  4,061 30.11-16  7.4   +MGu1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 30.50-12  7.4       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.41-6  2.9     4,429 31.31-12  7.1       0.39 2.8 ARa
4,429 31.31-12 7.1 2.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MEn-8-MLa 2 MEn-6-MLa 3 MEn-11-MLa 4 5 MEn-17-MLa 6 7 MEn-8-ALö-7-MAa 8 MEn-21-ALö-26-MAa-30-MLa 9 10 11 12 13 14 MEn-9-MGu 15