Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 5(94) Isak Bergman Bredaryds SOK 29.33 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.27  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.21-39  9.2 0.20   147  1.21-39  9.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.33-1  5.0      256  1.54-10  7.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.32-9  6.8      628  4.26-5  7.1   -LSö2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.40-40  8.2 0.20   954  7.06-11  7.4       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.49-36  7.6 0.40  1,454 10.55-16  7.5       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.21-18  6.6 0.20  1,810 13.16-14  7.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.13-19  6.1 0.10  2,010 14.29-13  7.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.41-1  4.6     2,160 15.10-11  7.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 16.38-11  7.0   -LSö4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.18-9  6.1 0.20  2,754 18.56-8  6.9   -RLi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.43-3  8.0     3,218 22.39-6  7.0   +TJo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.16-6  7.2 0.10  3,394 23.55-6  7.0   +TJo1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.40-3  7.9     3,605 25.35-6  7.1   +MFä3  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.40-2  5.8     4,061 28.15-10  7.0   +ALö1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 28.52-6  6.9   +RAn1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.41-6  2.9     4,429 29.33-5  6.7   +RAn1  0.39 2.8 ARa
4,429 29.33-5 6.7 2.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 RLi-25-MHa-19-IBe 3 RLi-21-LSö-15-IBe-15-MHa 4 LSö-9-RLi-29-IBe 5 6 7 8 9 LSö-4-AKn-1-RLi-2-BRo-14-IBe 10 RLi-3-BRo-4-IBe-2-LSö-14-AKn 11 IBe-1-TJo 12 IBe-12-TJo-27-BRo-11-RLi 13 IBe-6-MFä-12-MAa-0-TJo 14 RAn-20-IBe-4-ALö-29-TJo-3-PNo 15 IBe-0-RAn-20-ALö-20-TJo-6-PNo