Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 89(94) Andreas Knutsson Ulricehamns OK 51.16 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.16  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.38-69 11.1 0.20   147  1.38-69 11.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0      256  2.24-53  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.06-53  8.3      628  5.30-51  8.8   +MFä2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.12-71  9.8 0.20   954  8.42-61  9.1   -MFä2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  9.59-90 20.0 6.10  1,454 18.41-83 12.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.53-87 10.9 1.00  1,810 22.34-86 12.5       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.31-67  7.6     2,010 24.05-86 12.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.31-90 10.1 0.30  2,160 25.36-87 11.9   -RLi3  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.45-45  8.1     2,377 27.21-86 11.5   -LSö4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.51-54  7.6     2,754 30.12-82 11.0   -RLi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.36-64 12.1 1.00  3,218 35.48-81 11.1       3.29 7.5 TAs
12 62  176  3.07-91 17.7 1.40  3,394 38.55-82 11.5       1.06 6.3 TAs
13 48  211  5.40-90 26.9 3.30  3,605 44.35-85 12.4   -MTj2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  5.00-82 11.0 1.30  4,061 49.35-89 12.2   -EAa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.50-77  6.2     4,195 50.25-85 12.0   -EAa1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.51-64  3.6     4,429 51.16-85 11.6   +EAa1  0.39 2.8 ARa
4,429 51.16-89 11.6 16.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AKn-13-MFä-9-BRo 4 MFä-9-AKn-2-BRo 5 PJa-6-TJo-6-PNo-16-AKn 6 7 8 RLi-4-BRo-4-AKn-2-LSö 9 LSö-4-AKn-1-RLi-2-BRo-14-IBe 10 RLi-3-BRo-4-IBe-2-LSö-14-AKn 11 12 13 MTj-5-AKn-12-EAa 14 EAa-3-AKn 15 EAa-0-AKn