Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 70(94) Lennart Söderberg IK Hakarpspojkarna 40.32 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.25  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.08-4  7.7      147  1.08-4  7.7       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.55-58  8.4 0.10   256  2.03-20  8.0       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.08-84 11.1 1.40   628  6.11-67  9.8   +IBe2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.17-5  7.0      954  8.28-59  8.9   +RLi1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.20-14  6.7     1,454 11.48-36  8.1   +BRo2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.44-54  7.7 0.20  1,810 14.32-37  8.0   -RLi2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.17-33  6.4     2,010 15.49-33  7.9   -RLi2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.49-30  5.4     2,160 16.38-31  7.7   -RLi3  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.39-31  7.6 0.10  2,377 18.17-27  7.7   +AKn4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.41-44  7.1 0.20  2,754 20.58-30  7.6   -RLi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.46-44 10.3 1.00  3,218 25.44-27  8.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.43-59  9.8 0.30  3,394 27.27-28  8.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.09-55 10.2 0.20  3,605 29.36-29  8.2   -BRo2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  9.11-91 20.1 6.20  4,061 38.47-72  9.6   +MTj1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.49-75  6.1 0.10  4,195 39.36-68  9.4   +MTj1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.56-81  4.0     4,429 40.32-68  9.2   -MTj1  0.39 2.8 ARa
4,429 40.32-70 9.2 11.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 RLi-21-LSö-15-IBe-15-MHa 4 LSö-9-RLi-29-IBe 5 LSö-1-BRo-11-RLi 6 RLi-5-BRo-2-LSö 7 RLi-4-BRo-3-LSö 8 RLi-4-BRo-4-AKn-2-LSö 9 LSö-4-AKn-1-RLi-2-BRo-14-IBe 10 RLi-3-BRo-4-IBe-2-LSö-14-AKn 11 RLi-1-BRo-28-LSö 12 13 BRo-3-RLi-3-LSö 14 LSö-9-MTj 15 LSö-3-MTj