Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 27(94) Rickard Lindkvist OK Denseln 34.17 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.26  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.20-33  9.1 0.10   147  1.20-33  9.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.50-46  7.6 0.10   256  2.10-31  8.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.40-24  7.2      628  4.50-26  7.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.47-53  8.5 0.20   954  7.37-30  8.0   -LSö1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.23-18  6.8     1,454 11.00-17  7.6   -LSö2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.25-21  6.8     1,810 13.25-16  7.4   +BRo2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.17-33  6.4     2,010 14.42-17  7.3   +BRo2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.46-15  5.1     2,160 15.28-15  7.2   +BRo3  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.54-58  8.8 0.20  2,377 17.22-19  7.3   -LSö4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.27-21  6.5     2,754 19.49-17  7.2   +BRo4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.26-29  9.6 0.30  3,218 24.15-15  7.5   +BRo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.30-36  8.5 0.10  3,394 25.45-18  7.6   -BRo1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.48-79 13.3 1.00  3,605 28.33-23  7.9   -BRo2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.02-54  8.8 1.00  4,061 32.35-26  8.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.47-66  5.8     4,195 33.22-22  8.0       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.55-78  3.9     4,429 34.17-26  7.7   +BRo1  0.39 2.8 ARa
4,429 34.17-27 7.7 3.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 RLi-25-MHa-19-IBe 3 RLi-21-LSö-15-IBe-15-MHa 4 LSö-9-RLi-29-IBe 5 LSö-1-BRo-11-RLi 6 RLi-5-BRo-2-LSö 7 RLi-4-BRo-3-LSö 8 RLi-4-BRo-4-AKn-2-LSö 9 LSö-4-AKn-1-RLi-2-BRo-14-IBe 10 RLi-3-BRo-4-IBe-2-LSö-14-AKn 11 RLi-1-BRo-28-LSö 12 IBe-12-TJo-27-BRo-11-RLi 13 BRo-3-RLi-3-LSö 14 RLi-22-BRo 15 RLi-19-BRo