Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 2(94) Thomas Asp IFK Göteborg 28.18 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.14  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.28-56 10.0 0.30   147  1.28-56 10.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.41-21  6.3 0.10   256  2.09-28  8.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.20-2  6.3      628  4.29-9  7.1   +JÅs2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.07-1  6.5      954  6.36-3  6.9   -Pvo1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.27-21  6.9 0.30  1,454 10.03-4  6.9   +Pvo1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.08-5  6.0     1,810 12.11-4  6.7   -DHa1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.03-1  5.3     2,010 13.14-2  6.6   +DHa1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.16-84  8.4 0.30  2,160 14.30-6  6.7   +DHa1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.22-1  6.3     2,377 15.52-4  6.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.01-2  5.3     2,754 17.53-3  6.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.29-1  7.5     3,218 21.22-2  6.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.06-1  6.3     3,394 22.28-2  6.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.47-11  8.5 0.10  3,605 24.15-2  6.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.48-7  6.1     4,061 27.03-6  6.7   +JBe2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.35-1  4.4     4,195 27.38-2  6.6       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.40-4  2.8     4,429 28.18-2  6.4       0.39 2.8 ARa
4,429 28.18-2 6.4 1.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Pvo-18-TAs-12-JÅs-1-TKa 4 Pvo-2-TAs 5 BHe-8-DHa-27-TAs-3-Pvo 6 DHa-1-TAs 7 TAs-8-DHa 8 TAs-8-DHa 9 10 11 12 13 14 TAs-12-JBe-3-AS 15 JHo-27-TAs-18-JBe-16-AS