Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 59(94) Philip von Rosen Bromma-Vällingby SOK 38.14 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.13  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.16-25  8.6      147  1.16-25  8.6       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.55-58  8.4 0.10   256  2.11-34  8.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.00-48  8.1      628  5.11-37  8.3       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.23-12  7.3      954  7.34-29  7.9   +TAs1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.32-26  7.1     1,454 11.06-20  7.6   -TAs1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.09-77  8.8 0.50  1,810 14.15-31  7.9       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.17-33  6.4     2,010 15.32-28  7.7   +BHe1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.50-34  5.6     2,160 16.22-27  7.6   +BHe1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  3.49-91 17.6 2.10  2,377 20.11-53  8.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.33-32  6.8     2,754 22.44-50  8.3   +MBo1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.10-72 13.3 1.50  3,218 28.54-57  9.0   -MBo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.40-56  9.5 0.20  3,394 30.34-59  9.0   +MBo1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.03-46  9.7     3,605 32.37-57  9.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.06-56  9.0 0.50  4,061 36.43-63  9.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 37.26-59  8.9       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 38.14-57  8.6       0.39 2.8 ARa
4,429 38.14-59 8.6 6.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Pvo-17-TKa 3 Pvo-18-TAs-12-JÅs-1-TKa 4 Pvo-2-TAs 5 BHe-8-DHa-27-TAs-3-Pvo 6 BHe-18-Pvo 7 Pvo-4-BHe 8 Pvo-10-BHe 9 10 Pvo-11-MBo 11 MBo-4-Pvo 12 Pvo-12-MBo 13 14 15