Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 91(94) Bernt Henriksson Gudhems IF 57.23 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.04  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.14-89 15.2 0.40   147  2.14-89 15.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.53-54  8.1      256  3.07-76 12.2       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  6.37-92 17.8 3.10   628  9.44-91 15.5   -JBe1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.12-71  9.8      954 12.56-89 13.6   -ARa1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.32-78 13.1 2.10  1,454 19.28-87 13.4   +DHa1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.29-84  9.8 0.20  1,810 22.57-87 12.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.39-76  8.2     2,010 24.36-87 12.2   -Pvo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.56-53  6.2     2,160 25.32-86 11.8   -Pvo1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  4.41-92 21.6 2.40  2,377 30.13-89 12.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.02-65  8.0     2,754 33.15-88 12.1       1.56 5.1 ARa
11 82  464 13.18-91 28.7 8.00  3,218 46.33-87 14.5       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.44-61  9.8     3,394 48.17-87 14.2       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.43-77 12.9     3,605 51.00-87 14.1       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.44-78 10.4 0.50  4,061 55.44-91 13.7       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.54-84  6.7     4,195 56.38-87 13.5       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.45-25  3.2     4,429 57.23-87 13.0       0.39 2.8 ARa
4,429 57.23-91 13.0 17.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JBe-10-BHe 4 ARa-4-BHe 5 BHe-8-DHa-27-TAs-3-Pvo 6 BHe-18-Pvo 7 Pvo-4-BHe 8 Pvo-10-BHe 9 10 11 12 13 14 15