Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 34(94) Johan Berglund Eksjö SOK 34.51 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.08  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.44-76 11.8 0.30   147  1.44-76 11.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1      256  2.24-53  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.10-58  8.5 0.20   628  5.34-55  8.9   +BHe1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.42-44  8.3      954  8.16-52  8.7       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.38-32  7.3     1,454 11.54-38  8.2   -ARa1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.25-21  6.8     1,810 14.19-33  7.9       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.29-63  7.4 0.10  2,010 15.48-32  7.9       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.57-54  6.3 0.10  2,160 16.45-34  7.8       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.58-63  9.1 0.20  2,377 18.43-34  7.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.44-50  7.3 0.20  2,754 21.27-36  7.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.40-40 10.1 0.20  3,218 26.07-31  8.1       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.35-48  9.0 0.10  3,394 27.42-32  8.2   -AS1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.00-39  9.5     3,605 29.42-32  8.2   +AS1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.33-42  7.8 0.20  4,061 33.15-37  8.2   -TAs2  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 33.56-32  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.55-78  3.9     4,429 34.51-33  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 34.51-34 7.9 2.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JBe-10-BHe 4 5 ARa-9-JBe 6 7 8 9 10 11 AS-30-JBe 12 AS-12-JBe 13 JBe-0-AS 14 TAs-12-JBe-3-AS 15 JHo-27-TAs-18-JBe-16-AS