Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 37(94) Daniel Hasselström Motala AIF OL 34.57 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.11  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.09-6  7.8      147  1.09-6  7.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.00-66  9.2 0.20   256  2.09-28  8.4   +JÅs1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.33-79  9.5 1.00   628  5.42-59  9.1       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.22-11  7.3      954  8.04-45  8.5       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.32-56  9.1 1.20  1,454 12.36-47  8.7   -BHe1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.34-41  7.2     1,810 15.10-45  8.4   +TAs1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.12-14  6.0     2,010 16.22-41  8.1   -TAs1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.16-84  8.4 0.20  2,160 17.38-46  8.2   -TAs1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.47-47  8.2 0.20  2,377 19.25-49  8.2       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.14-74  8.6 0.40  2,754 22.39-49  8.2       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.23-27  9.4 0.30  3,218 27.02-45  8.4   +DGr1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.25-21  8.0 0.10  3,394 28.27-45  8.4   -DGr1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.51-21  8.8     3,605 30.18-44  8.4       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.06-17  6.8     4,061 33.24-40  8.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 34.08-36  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 34.57-36  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 34.57-37 7.9 4.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 DHa-0-JÅs 3 4 5 BHe-8-DHa-27-TAs-3-Pvo 6 DHa-1-TAs 7 TAs-8-DHa 8 TAs-8-DHa 9 10 11 DHa-2-DGr 12 DGr-7-DHa 13 DGr-20-DHa 14 DGr-19-DHa 15 DGr-26-DHa