Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 92(94) Morgan Bodin Gällstads IF 60.27 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.52  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.30-61 10.2      147  1.30-61 10.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.15-78 11.5 0.30   256  2.45-70 10.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.01-82 10.8 0.40   628  6.46-75 10.8       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.37-86 11.1 0.30   954 10.23-80 10.9       2.07 6.5 TAs
 5 41  500 14.16-93 28.5 10.00  1,454 24.39-91 17.0   +AS1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.04-72  8.6 0.30  1,810 27.43-91 15.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  4.56-92 24.7 3.30  2,010 32.39-91 16.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.53-46  5.9     2,160 33.32-91 15.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  7.07-93 32.8 5.10  2,377 40.39-92 17.1       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.16-76  8.7 0.40  2,754 43.55-91 15.9   -Pvo1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.55-70 12.8 0.50  3,218 49.50-89 15.5   +Pvo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.56-77 11.0 0.20  3,394 51.46-89 15.3   -Pvo1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.25-67 11.5     3,605 54.11-88 15.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.39-76 10.2 0.50  4,061 58.50-92 14.5   +JSt1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.48-69  6.0     4,195 59.38-88 14.2   +JSt1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 60.27-88 13.6   -JSt1  0.39 2.8 ARa
4,429 60.27-92 13.6 23.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 PAr-9-AS-0-MBo 6 7 8 9 10 Pvo-11-MBo 11 MBo-4-Pvo 12 Pvo-12-MBo 13 14 MBo-11-JSt 15 MBo-4-JSt