Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 80(94) Thomas Karlsson Sjövalla FK 45.14 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.12  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.38-69 11.1 0.10   147  1.38-69 11.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.50-84 16.8 1.00   256  3.28-81 13.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.14-61  8.7      628  6.42-73 10.7   -TAs2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.26-78 10.5 0.30   954 10.08-77 10.6   -RTe2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.09-68 10.3 1.10  1,454 15.17-75 10.5   +JÅs1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.09-77  8.8     1,810 18.26-73 10.2   +JÅs1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.41-79  8.4     2,010 20.07-76 10.0   +JÅs1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.11-80  7.9     2,160 21.18-76  9.9       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.17-79 10.5 0.20  2,377 23.35-76  9.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.17-78  8.7     2,754 26.52-76  9.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.19-58 11.5     3,218 32.11-73 10.0   -JSt1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.50-70 10.4 0.20  3,394 34.01-73 10.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  5.10-89 24.5 2.50  3,605 39.11-76 10.9   -POt2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.28-70  9.8 0.50  4,061 43.39-81 10.7   +JÅs1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 44.23-77 10.6   +JÅs1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.51-64  3.6     4,429 45.14-77 10.2   +JÅs1  0.39 2.8 ARa
4,429 45.14-80 10.2 7.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Pvo-17-TKa 3 Pvo-18-TAs-12-JÅs-1-TKa 4 RTe-2-TKa-2-JÅs 5 TKa-4-JÅs 6 TKa-1-JÅs 7 TKa-9-JÅs 8 TKa-27-JÅs 9 TKa-16-JÅs 10 11 JSt-3-TKa 12 JSt-26-TKa 13 POt-4-JÅs-4-TKa 14 TKa-5-JÅs 15 TKa-6-JÅs