Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 56(94) Petter Ottevik IK Hakarpspojkarna 37.35 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.18  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.10-9  7.9      147  1.10-9  7.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.36-5  5.5      256  1.46-4  6.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.58-46  8.0 0.20   628  4.44-20  7.5   -JAl1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.45-50  8.4 0.20   954  7.29-26  7.8   -JAl1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.43-60  9.4 1.20  1,454 12.12-43  8.4   -JSt1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.23-19  6.7     1,810 14.35-38  8.1       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.07-87 10.6 1.00  2,010 16.42-47  8.3       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.50-34  5.6     2,160 17.32-44  8.1       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.02-69  9.4 0.30  2,377 19.34-50  8.2       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.57-61  7.8 0.40  2,754 22.31-47  8.2       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.04-53 10.9 1.00  3,218 27.35-48  8.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.44-61  9.8 0.30  3,394 29.19-51  8.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  3.44-86 17.7 1.50  3,605 33.03-63  9.2   +JÅs2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.04-16  6.7     4,061 36.07-58  8.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.40-18  5.0     4,195 36.47-54  8.8       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 37.35-54  8.5       0.39 2.8 ARa
4,429 37.35-56 8.5 7.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JAl-29-POt 3 JAl-11-POt 4 JAl-4-POt 5 JSt-4-POt 6 POt-26-JSt 7 8 JSt-21-POt 9 10 11 12 13 POt-4-JÅs-4-TKa 14 15