Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 82(94) Joakim Albrektsson Hestra IF 45.47 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.17  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.28-56 10.0      147  1.28-56 10.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.49-42  7.5 0.10   256  2.17-46  8.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.16-63  8.8      628  5.33-53  8.8   +POt1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.52-58  8.8      954  8.25-57  8.8   +POt1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  7.55-86 15.8 4.00  1,454 16.20-77 11.2       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  5.00-90 14.0 2.30  1,810 21.20-79 11.8       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.24-54  7.0     2,010 22.44-79 11.3       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.18-86  8.7 0.20  2,160 24.02-81 11.1       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.56-60  8.9     2,377 25.58-80 10.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.33-32  6.8     2,754 28.31-79 10.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.40-78 14.4 2.00  3,218 35.11-76 10.9       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.11-85 12.4 0.40  3,394 37.22-79 11.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.13-61 10.5     3,605 39.35-79 11.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.43-77 10.3 1.10  4,061 44.18-83 10.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 44.59-79 10.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 45.47-79 10.3       0.39 2.8 ARa
4,429 45.47-82 10.3 10.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JAl-29-POt 3 JAl-11-POt 4 JAl-4-POt 5 6 MTr-28-JAl 7 8 9 10 11 12 13 14 15