Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 57(94) Mikael Trofast Jönköpings OK 38.01 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.21  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.14-17  8.4      147  1.14-17  8.4       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.03-85 18.8 1.20   256  3.17-80 12.8   +DTj1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.00-81 10.8 1.10   628  7.17-82 11.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.40-40  8.2      954  9.57-74 10.4   -JOl1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.00-43  8.0 0.20  1,454 13.57-64  9.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.55-66  8.2 0.30  1,810 16.52-64  9.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.18-38  6.5     2,010 18.10-65  9.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.51-37  5.7     2,160 19.01-64  8.8       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.37-25  7.5     2,377 20.38-59  8.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.42-47  7.2 0.20  2,754 23.20-58  8.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.20-21  9.3     3,218 27.40-49  8.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.30-36  8.5 0.10  3,394 29.10-49  8.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.31-72 11.9 0.30  3,605 31.41-51  8.8       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.56-81 10.8 1.40  4,061 36.37-61  9.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 37.20-55  8.9       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.41-6  2.9     4,429 38.01-55  8.6       0.39 2.8 ARa
4,429 38.01-57 8.6 6.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MTr-7-DTj 3 4 JOl-12-MTr 5 6 MTr-28-JAl 7 8 9 10 11 12 13 14 15