Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 94(94) Jonas Olsson OK Orinto 76.30 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.05  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.05-87 14.2 0.30   147  2.05-87 14.2   +PAr1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.02-69  9.5      256  3.07-76 12.2   -PAr1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372 15.42-94 42.2 12.00   628 18.49-94 30.0       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  6.56-94 21.3 3.30   954 25.45-94 27.0   +MTr1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.58-74 11.9 1.20  1,454 31.43-94 21.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  5.53-92 16.5 2.30  1,810 37.36-93 20.8       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  5.01-93 25.1 3.10  2,010 42.37-93 21.2       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.13-82  8.1     2,160 43.50-93 20.3       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.10-73 10.0     2,377 46.00-93 19.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377 12.46-93 33.9 9.20  2,754 58.46-93 21.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.38-67 12.1     3,218 64.24-91 20.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.19-86 13.2 0.30  3,394 66.43-91 19.7       1.06 6.3 TAs
13 48  211  3.45-87 17.8 1.10  3,605 70.28-90 19.5       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.13-59  9.2     4,061 74.41-94 18.4       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  1.03-90  7.8     4,195 75.44-90 18.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 76.30-90 17.3       0.39 2.8 ARa
4,429 76.30-94 17.3 34.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JOl-9-PAr 2 PAr-7-JOl 3 4 JOl-12-MTr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15