Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 79(94) Daniel Tjernberg Södertälje Orientering 44.55 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.22  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.28-56 10.0      147  1.28-56 10.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.56-62  8.6      256  2.24-53  9.4   -MTr1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.28-87 12.0 1.00   628  6.52-77 10.9       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.54-90 12.0 0.50   954 10.46-83 11.3       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  7.59-87 16.0 3.50  1,454 18.45-84 12.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.21-81  9.4     1,810 22.06-85 12.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.35-71  7.9     2,010 23.41-84 11.8       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.10-79  7.8     2,160 24.51-85 11.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.22-80 10.9 0.20  2,377 27.13-85 11.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.00-64  8.0     2,754 30.13-83 11.0       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.14-56 11.3     3,218 35.27-80 11.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.44-61  9.8 0.10  3,394 37.11-78 11.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.11-57 10.3     3,605 39.22-77 10.9       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.02-54  8.8     4,061 43.24-80 10.7       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 44.08-76 10.5       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.47-36  3.3     4,429 44.55-76 10.1       0.39 2.8 ARa
4,429 44.55-79 10.1 6.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MTr-7-DTj 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15