Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 81(94) Björn Rosenqvist Sol Tranås 45.25 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  3.23-94 23.0 2.10   147  3.23-94 23.0   +MFä1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.47-37  7.2      256  4.10-90 16.3   -MFä1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.42-28  7.3      628  6.52-77 10.9   -AKn2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.52-58  8.8 0.20   954  9.44-70 10.2   -MFä2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500 12.05-92 24.2 8.40  1,454 21.49-90 15.0   -LSö2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.41-48  7.5     1,810 24.30-89 13.5   -RLi2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.16-27  6.3     2,010 25.46-89 12.8   -RLi2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.46-15  5.1     2,160 26.32-89 12.3   -RLi3  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.52-55  8.6 0.20  2,377 28.24-87 11.9   -LSö4  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.28-23  6.5     2,754 30.52-85 11.2   -RLi4  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.24-28  9.5 0.20  3,218 35.16-77 11.0   -RLi1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.18-9  7.4     3,394 36.34-76 10.8   +RLi1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.56-82 13.9 1.00  3,605 39.30-78 11.0   +RLi2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.27-69  9.8 1.20  4,061 43.57-82 10.8       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 44.41-78 10.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.44-21  3.1     4,429 45.25-78 10.3   -RLi1  0.39 2.8 ARa
4,429 45.25-81 10.3 14.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BRo-5-MFä 2 MFä-4-BRo 3 AKn-13-MFä-9-BRo 4 MFä-9-AKn-2-BRo 5 LSö-1-BRo-11-RLi 6 RLi-5-BRo-2-LSö 7 RLi-4-BRo-3-LSö 8 RLi-4-BRo-4-AKn-2-LSö 9 LSö-4-AKn-1-RLi-2-BRo-14-IBe 10 RLi-3-BRo-4-IBe-2-LSö-14-AKn 11 RLi-1-BRo-28-LSö 12 IBe-12-TJo-27-BRo-11-RLi 13 BRo-3-RLi-3-LSö 14 RLi-22-BRo 15 RLi-19-BRo