Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 44(94) Mikael Tjernberg Vänersborgs SK 35.25 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.30  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.21-39  9.2 0.10   147  1.21-39  9.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0      256  2.07-25  8.3       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.27-6  6.6      628  4.34-13  7.3       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.33-26  7.8      954  7.07-13  7.5   -ETe1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.55-42  7.8 0.20  1,454 11.02-18  7.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.30-32  7.0     1,810 13.32-19  7.5   -EAa2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.13-19  6.1     2,010 14.45-18  7.3   -EAa2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.49-30  5.4     2,160 15.34-17  7.2   +MHa1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.34-19  7.2     2,377 17.08-15  7.2       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.30-26  6.6     2,754 19.38-15  7.1   -EAa1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.33-77 14.1 2.10  3,218 26.11-33  8.1   -EAa1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.23-17  7.9     3,394 27.34-30  8.1   +EAa1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.56-82 13.9 0.50  3,605 30.30-45  8.5   +AKn2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.26-37  7.5     4,061 33.56-46  8.4   -LSö1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 34.39-43  8.3   -LSö1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.46-30  3.3     4,429 35.25-43  8.0   +LSö1  0.39 2.8 ARa
4,429 35.25-44 8.0 3.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 ETe-7-MTj 5 MHa-13-EAa-21-MTj-27-ETe 6 EAa-13-MHa-5-MTj 7 EAa-14-MTj-9-MHa 8 EAa-18-MTj-9-MHa 9 EAa-20-MTj 10 EAa-15-MTj 11 ETe-3-MTh-21-EAa-7-MTj 12 ETe-4-MTh-30-MTj-1-EAa 13 MTj-5-AKn-12-EAa 14 LSö-9-MTj 15 LSö-3-MTj