Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 33(94) Erik Tengvall Boxholm-Mjölby OL 34.47 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.29  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-29  8.8 0.10   147  1.18-29  8.8       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.51-50  7.8 0.10   256  2.09-28  8.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.43-29  7.3      628  4.52-29  7.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.08-68  9.6 0.30   954  8.00-44  8.4   +MTj1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.29-55  9.0 1.00  1,454 12.29-46  8.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.36-45  7.3     1,810 15.05-44  8.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.38-75  8.2 0.10  2,010 16.43-48  8.3       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.05-69  7.2 0.10  2,160 17.48-49  8.2       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 19.16-42  8.1       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.38-41  7.0     2,754 21.54-42  8.0   +MTh1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.46-44 10.3 0.30  3,218 26.40-42  8.3   +MTh1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.20-11  7.6     3,394 28.00-36  8.2   +MTh1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.07-53 10.0     3,605 30.07-38  8.4   -MTh1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.14-27  7.1     4,061 33.21-39  8.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 34.03-34  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.44-21  3.1     4,429 34.47-32  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 34.47-33 7.9 2.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 ETe-7-MTj 5 MHa-13-EAa-21-MTj-27-ETe 6 7 8 ETe-18-MTh 9 ETe-27-MTh-26-MHa 10 ETe-13-MTh 11 ETe-3-MTh-21-EAa-7-MTj 12 ETe-4-MTh-30-MTj-1-EAa 13 MTh-5-ETe 14 ETe-21-MTh 15 ETe-21-MTh