Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 20(94) Magnus Thurén IK Hakarpspojkarna 33.12 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.31  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.30-61 10.2 0.20   147  1.30-61 10.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.46-30  7.0 0.10   256  2.16-40  8.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.03-50  8.2 0.20   628  5.19-43  8.5       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1      954  7.58-42  8.4       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.24-19  6.8     1,454 11.22-26  7.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.30-32  7.0 0.20  1,810 13.52-26  7.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.27-59  7.2 0.10  2,010 15.19-26  7.6       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.47-20  5.2     2,160 16.06-24  7.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.37-25  7.5     2,377 17.43-23  7.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.24-17  6.4     2,754 20.07-20  7.3   -ETe1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.36-37  9.9 0.30  3,218 24.43-20  7.7   -ETe1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.21-13  7.7     3,394 26.04-20  7.7   -ETe1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.58-37  9.3     3,605 28.02-19  7.8   +ETe1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.40-45  8.0 0.30  4,061 31.42-23  7.8       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.42-35  5.2     4,195 32.24-19  7.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 33.12-19  7.5       0.39 2.8 ARa
4,429 33.12-20 7.5 2.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 ETe-18-MTh 9 ETe-27-MTh-26-MHa 10 ETe-13-MTh 11 ETe-3-MTh-21-EAa-7-MTj 12 ETe-4-MTh-30-MTj-1-EAa 13 MTh-5-ETe 14 ETe-21-MTh 15 ETe-21-MTh