Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 66(94) Erik Aamot OK Skogshjortarna 39.18 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.28  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.45-77 11.9 0.40   147  1.45-77 11.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1      256  2.25-58  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.41-25  7.2      628  5.06-35  8.1       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.40-40  8.2      954  7.46-37  8.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.55-63  9.8 1.30  1,454 12.41-50  8.7   -MHa1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.33-39  7.2     1,810 15.14-47  8.4   +MHa2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.17-33  6.4     2,010 16.31-44  8.2   +MTj2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.45-13  5.0     2,160 17.16-41  8.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.32-16  7.1     2,377 18.48-35  7.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.35-35  6.9     2,754 21.23-34  7.8   +MTj1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.41-79 14.4 2.40  3,218 28.04-53  8.7   +MTj1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.31-40  8.6 0.10  3,394 29.35-53  8.7   -MTj1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  3.12-84 15.2 1.20  3,605 32.47-60  9.1   -MTj2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.45-79 10.4 1.40  4,061 37.32-66  9.2   +AKn1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.53-81  6.6 0.10  4,195 38.25-65  9.2   +AKn1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.53-73  3.8     4,429 39.18-64  8.9   -AKn1  0.39 2.8 ARa
4,429 39.18-66 8.9 8.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 MHa-18-EAa 5 MHa-13-EAa-21-MTj-27-ETe 6 EAa-13-MHa-5-MTj 7 EAa-14-MTj-9-MHa 8 EAa-18-MTj-9-MHa 9 EAa-20-MTj 10 EAa-15-MTj 11 ETe-3-MTh-21-EAa-7-MTj 12 ETe-4-MTh-30-MTj-1-EAa 13 MTj-5-AKn-12-EAa 14 EAa-3-AKn 15 EAa-0-AKn