Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 3(94) Peter Jacobsson OK Ravinen 29.22 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.24  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.15-21  8.5 0.10   147  1.15-21  8.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.44-27  6.7 0.10   256  1.59-15  7.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.36-16  7.0      628  4.35-15  7.3   -PNo1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.24-13  7.4      954  6.59-8  7.3   +PNo2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.14-9  6.5     1,454 10.13-7  7.0   +TJo2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.10-6  6.1     1,810 12.23-5  6.8       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.12-14  6.0 0.10  2,010 13.35-5  6.8       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.47-20  5.2     2,160 14.22-3  6.7       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.27-3  6.7     2,377 15.49-3  6.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.23-14  6.3 0.20  2,754 18.12-5  6.6       1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.54-5  8.4     3,218 22.06-5  6.9   +MLa2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.30-36  8.5 0.20  3,394 23.36-5  7.0   +MLa1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.43-6  8.1     3,605 25.19-5  7.0   -MLa1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.46-4  6.1     4,061 28.05-7  6.9   +MLa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.37-6  4.6     4,195 28.42-3  6.8       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.40-4  2.8     4,429 29.22-3  6.6       0.39 2.8 ARa
4,429 29.22-3 6.6 1.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 TJo-24-PNo-5-PJa 4 PJa-2-PNo-10-TJo 5 PJa-6-TJo-6-PNo-16-AKn 6 PJa-22-TJo-6-PNo 7 8 9 10 11 PJa-3-MLa-9-ALö 12 PJa-8-MLa-20-ALö 13 MLa-13-PJa-26-MLa-5-RAn 14 PJa-12-MLa 15 PJa-23-MLa