Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 48(94) Patrik Nordgren Sävedalens AIK 36.28 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.21  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.13-15  8.3      147  1.13-15  8.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.55-91 26.8 2.10   256  4.08-87 16.1   +TJo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.22-70  9.1 0.40   628  7.30-83 11.9   +PJa1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.31-18  7.7      954 10.01-75 10.5   -PJa2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.24-19  6.8     1,454 13.25-57  9.2   -PJa2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.26-27  6.8     1,810 15.51-53  8.8   -TJo1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.22-49  6.8     2,010 17.13-53  8.6   -TJo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.06-72  7.3 0.10  2,160 18.19-55  8.5   -TJo1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.11-75 10.1 0.30  2,377 20.30-55  8.6       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.29-25  6.6     2,754 22.59-54  8.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.46-44 10.3 0.40  3,218 27.45-51  8.6   +MFä1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.24-18  8.0 0.10  3,394 29.09-48  8.6   +MAa2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.51-21  8.8     3,605 31.00-46  8.6       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.51-49  8.4 0.40  4,061 34.51-50  8.6   -TJo1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.47-66  5.8     4,195 35.38-46  8.5   -TJo1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.50-61  3.6     4,429 36.28-46  8.2   -ALö2  0.39 2.8 ARa
4,429 36.28-48 8.2 5.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 PNo-4-TJo 3 TJo-24-PNo-5-PJa 4 PJa-2-PNo-10-TJo 5 PJa-6-TJo-6-PNo-16-AKn 6 PJa-22-TJo-6-PNo 7 TJo-3-PNo 8 TJo-5-PNo 9 10 11 PNo-14-MFä 12 PNo-8-MAa-6-MFä 13 14 RAn-20-IBe-4-ALö-29-TJo-3-PNo 15 IBe-0-RAn-20-ALö-20-TJo-6-PNo