Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 32(94) Mattias Larsson OK Tranan 34.40 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.20  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.14-17  8.4      147  1.14-17  8.4       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.45-29  6.9      256  1.59-15  7.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.56-43  7.9      628  4.55-31  7.8       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.32-24  7.8      954  7.27-24  7.8       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.41-33  7.4     1,454 11.08-21  7.7       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.31-35  7.1     1,810 13.39-21  7.5       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.19-40  6.6     2,010 14.58-21  7.4       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.08-77  7.6 0.10  2,160 16.06-24  7.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.48-49  8.3 0.10  2,377 17.54-25  7.5       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.20-79  8.8 0.40  2,754 21.14-32  7.7       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.55-51 10.6 0.40  3,218 26.09-32  8.1   -PJa2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.35-48  9.0 0.20  3,394 27.44-33  8.2   -PJa1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.01-42  9.6     3,605 29.45-33  8.3   +RAn1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.26-37  7.5 0.20  4,061 33.11-36  8.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 33.52-31  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.48-43  3.4     4,429 34.40-31  7.8       0.39 2.8 ARa
4,429 34.40-32 7.8 2.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 MLa-29-MFä 7 8 MLa-25-MFä 9 MLa-21-MFä 10 MAa-18-MLa-22-MFä 11 PJa-3-MLa-9-ALö 12 PJa-8-MLa-20-ALö 13 MLa-13-PJa-26-MLa-5-RAn 14 15