Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 90(94) Mats Gustavsson FK Friskus Varberg 54.30 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.56  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.04-85 14.1      147  2.04-85 14.1   +MMo1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.03-70  9.6      256  3.07-76 12.2   -MMo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  4.04-83 10.9      628  7.11-81 11.4   +PSj1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  4.32-92 13.9 0.20   954 11.43-87 12.3   -TGu2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  7.31-84 15.0 1.50  1,454 19.14-85 13.2       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.45-86 10.5     1,810 22.59-88 12.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  2.21-90 11.8 0.20  2,010 25.20-88 12.6   -SLu2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.05-69  7.2     2,160 26.25-88 12.2       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.58-87 13.7 0.20  2,377 29.23-88 12.4   -JPa1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  5.25-91 14.4 1.40  2,754 34.48-89 12.6       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.52-81 14.8     3,218 41.40-86 12.9   -MLi3  3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.04-82 11.7     3,394 43.44-86 12.9       1.06 6.3 TAs
13 48  211  4.18-88 20.4 1.00  3,605 48.02-86 13.3       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.18-65  9.4     4,061 52.20-90 12.9   -MEn1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  1.01-89  7.6     4,195 53.21-86 12.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.09-90  4.9     4,429 54.30-86 12.3       0.39 2.8 ARa
4,429 54.30-90 12.3 5.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MGu-15-MMo 2 MMo-10-MGu 3 MGu-8-PSj 4 TGu-10-MGu-7-EBe-26-CAn 5 MGu-28-LNo 6 7 SLu-4-JPe-5-MGu 8 SLu-9-JPe-19-MGu 9 JPa-3-MGu 10 11 AHo-10-MHo-1-JPa-2-HÖh-5-BÖh-29-MLi-1-MCl-0-RAn-2-MGu 12 MGu-28-RAn 13 14 MEn-9-MGu 15