Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 22(94) Patrik Sjökvist OK Orion 34.08 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.58  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.45-77 11.9 0.40   147  1.45-77 11.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.40-15  6.1      256  2.25-58  9.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.54-39  7.8 0.20   628  5.19-43  8.5   -MGu1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.36-30  8.0 0.20   954  7.55-40  8.3       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.11-50  8.4 1.00  1,454 12.06-40  8.3       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.37-46  7.4 0.20  1,810 14.43-39  8.1       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.15-24  6.3     2,010 15.58-37  7.9       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.52-43  5.8     2,160 16.50-36  7.8       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.32-16  7.1     2,377 18.22-29  7.7       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.07-67  8.3 0.50  2,754 21.29-37  7.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.43-42 10.2 0.50  3,218 26.12-34  8.1   -EBe2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.57-78 11.1 0.40  3,394 28.09-41  8.3   -EBe2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.44-7  8.2     3,605 29.53-34  8.3   -EBe2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.53-10  6.3     4,061 32.46-29  8.1   -TJo3  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 33.27-24  8.0   -EBe3  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.41-6  2.9     4,429 34.08-21  7.7   -EBe3  0.39 2.8 ARa
4,429 34.08-22 7.7 5.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 MGu-8-PSj 4 5 6 PSj-26-EBe 7 8 9 10 PSj-27-EBe 11 EBe-6-PSj-6-FEr 12 EBe-8-PSj-0-FEr 13 EBe-1-PSj-5-FEr 14 TJo-5-EBe-3-PSj-12-FEr 15 EBe-3-TJo-1-PSj-12-FEr