Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 76(94) Tomas Johansson Jönköpings OK 42.18 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.50  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.46-79 12.0 0.30   147  1.46-79 12.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.29-90 22.8 1.40   256  4.15-91 16.6       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.55-42  7.8      628  7.10-80 11.4       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.24-76 10.4 0.40   954 10.34-82 11.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.22-17  6.7     1,454 13.56-62  9.6       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.41-48  7.5     1,810 16.37-62  9.2       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.27-59  7.2     2,010 18.04-63  9.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.55-50  6.1     2,160 18.59-63  8.8       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.56-60  8.9 0.10  2,377 20.55-63  8.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  4.59-89 13.2 2.20  2,754 25.54-75  9.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.42-80 14.4 2.20  3,218 32.36-75 10.1       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.44-61  9.8 0.20  3,394 34.20-75 10.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.03-46  9.7     3,605 36.23-74 10.1       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.15-61  9.3 1.00  4,061 40.38-77 10.0   +EBe3  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.48-69  6.0     4,195 41.26-73  9.9   -EBe3  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.52-69  3.7     4,429 42.18-73  9.6   -EBe3  0.39 2.8 ARa
4,429 42.18-76 9.6 9.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 AJä-16-RAn-20-TJo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TJo-5-EBe-3-PSj-12-FEr 15 EBe-3-TJo-1-PSj-12-FEr