Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 10(94) Emil Bengtsson FK Friskus Varberg 31.06 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.01  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.10-9  7.9      147  1.10-9  7.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.49-42  7.5 0.10   256  1.59-15  7.7       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.32-9  6.8      628  4.31-10  7.2   +CAn1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.19-6  7.1      954  6.50-5  7.2   -TGu2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.01-4  6.0     1,454  9.51-3  6.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.18-16  6.5     1,810 12.09-3  6.7       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.30-65  7.5 0.20  2,010 13.39-7  6.8       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.49-30  5.4     2,160 14.28-4  6.7       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.34-19  7.2     2,377 16.02-6  6.7   -RAn1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.54-58  7.7 0.40  2,754 18.56-8  6.9       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.10-14  9.0 0.20  3,218 23.06-10  7.2   +PSj2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.55-75 10.9 0.40  3,394 25.01-12  7.4   +PSj2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.51-21  8.8     3,605 26.52-10  7.5   +PSj2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  2.51-9  6.3     4,061 29.43-14  7.3   -TJo3  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.40-18  5.0     4,195 30.23-10  7.2   +TJo3  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 31.06-10  7.0   +PSj3  0.39 2.8 ARa
4,429 31.06-10 7.0 2.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EBe-6-CAn 4 TGu-10-MGu-7-EBe-26-CAn 5 6 PSj-26-EBe 7 EBe-30-MMo 8 EBe-24-MMo 9 RAn-1-EBe 10 PSj-27-EBe 11 EBe-6-PSj-6-FEr 12 EBe-8-PSj-0-FEr 13 EBe-1-PSj-5-FEr 14 TJo-5-EBe-3-PSj-12-FEr 15 EBe-3-TJo-1-PSj-12-FEr