Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 51(94) Martin Moberg Mariestads FK 37.12 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.57  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.19-32  9.0      147  1.19-32  9.0   -MGu1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.38-8  5.8      256  1.57-13  7.6   +MGu1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.14-61  8.7      628  5.11-37  8.3       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.33-26  7.8      954  7.44-34  8.1       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.43-80 13.4 3.00  1,454 14.27-68  9.9   +TGu1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.26-27  6.8     1,810 16.53-65  9.3       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.16-27  6.3     2,010 18.09-64  9.0       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.43-4  4.8     2,160 18.52-62  8.7       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.59-64  9.1 0.10  2,377 20.51-61  8.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.57-61  7.8 0.40  2,754 23.48-61  8.6       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.08-54 11.1 0.30  3,218 28.56-58  9.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.31-40  8.6     3,394 30.27-58  9.0       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.01-42  9.6     3,605 32.28-56  9.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.19-32  7.3     4,061 35.47-54  8.8       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5     4,195 36.31-50  8.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.41-6  2.9     4,429 37.12-49  8.4       0.39 2.8 ARa
4,429 37.12-51 8.4 4.20 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MGu-15-MMo 2 MMo-10-MGu 3 4 5 MMo-13-TGu-26-CAn 6 7 EBe-30-MMo 8 EBe-24-MMo 9 10 11 12 13 14 15