Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 61(94) Calle Andersson OK Skogsstjärnan 38.17 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 10.00  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.16-25  8.6      147  1.16-25  8.6       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.56-62  8.6 0.10   256  2.12-35  8.6       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.25-73  9.2 0.30   628  5.37-57  8.9   -EBe1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.39-34  8.1      954  8.16-52  8.7       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.50-37  7.7     1,454 12.06-40  8.3       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.07-76  8.8 0.20  1,810 15.13-46  8.4   -TGu1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.19-40  6.6     2,010 16.32-45  8.2   +TGu1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.59-56  6.6     2,160 17.31-43  8.1   +TGu1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.49-52  8.4 0.10  2,377 19.20-44  8.1       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.15-75  8.6 0.30  2,754 22.35-48  8.2   +TGu1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.36-64 12.1 1.10  3,218 28.11-54  8.8   -TGu2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.47-66 10.1 0.20  3,394 29.58-54  8.8   +TGu1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.00-39  9.5     3,605 31.58-53  8.9   -TGu1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.34-72 10.0 1.20  4,061 36.32-60  9.0   -TGu1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.48-69  6.0     4,195 37.20-55  8.9   +TGu1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.57-84  4.1     4,429 38.17-59  8.6   -TGu1  0.39 2.8 ARa
4,429 38.17-61 8.6 4.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 EBe-6-CAn 4 TGu-10-MGu-7-EBe-26-CAn 5 MMo-13-TGu-26-CAn 6 TGu-12-CAn 7 CAn-11-TGu 8 CAn-12-TGu 9 10 CAn-8-TGu 11 TGu-11-CAn-8-AJo 12 CAn-5-TGu-26-AHö-20-AJo 13 TGu-4-CAn-25-AHö 14 TGu-6-CAn 15 CAn-0-TGu