Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 87(94) Andreas Jonsson Bredaryds SOK 48.35 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.53  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.54-82 12.9 0.30   147  1.54-82 12.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.10-74 10.7 0.20   256  3.04-75 12.0   +TLi1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.20-67  9.0      628  6.24-69 10.2       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.08-68  9.6      954  9.32-68 10.0   -MKu1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.44-61  9.5     1,454 14.16-65  9.8       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.31-85  9.9 0.40  1,810 17.47-72  9.8   +MKu2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.32-69  7.7     2,010 19.19-72  9.6   -MKu3  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.51-37  5.7     2,160 20.10-71  9.3   -MKu2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.16-78 10.4 0.20  2,377 22.26-73  9.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.12-71  8.5 0.20  2,754 25.38-73  9.3       1.56 5.1 ARa
11 82  464  9.41-89 20.9 4.40  3,218 35.19-79 11.0   -TGu2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.30-87 14.2 0.50  3,394 37.49-80 11.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.23-65 11.3     3,605 40.12-80 11.2       1.38 7.7 DGr
14 49  456  6.40-90 14.6 2.50  4,061 46.52-87 11.5       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.53-81  6.6     4,195 47.45-83 11.4       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.50-61  3.6     4,429 48.35-83 11.0       0.39 2.8 ARa
4,429 48.35-87 11.0 10.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AJo-12-TLi 3 AJo-30-MKu 4 MKu-7-AJo 5 6 RAn-28-AJo-9-MKu-5-FEr 7 MKu-4-FEr-7-AJo-11-RAn 8 MKu-3-FEr-14-AJo 9 10 11 TGu-11-CAn-8-AJo 12 CAn-5-TGu-26-AHö-20-AJo 13 14 15