Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 42(94) Marcus Kullman IFK Hedemora OK 35.15 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.55  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.20-33  9.1 0.10   147  1.20-33  9.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.47-37  7.2 0.10   256  2.07-25  8.3       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.47-34  7.5      628  4.54-30  7.8       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.31-18  7.7      954  7.25-23  7.8   +AJo1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  6.16-76 12.5 3.10  1,454 13.41-60  9.4   +FEr2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.15-12  6.3     1,810 15.56-54  8.8   -AJo2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.12-14  6.0     2,010 17.08-52  8.5   +FEr3  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.45-13  5.0     2,160 17.53-52  8.3   +FEr2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.30-12  6.9     2,377 19.23-46  8.2   +FEr1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.06-66  8.2 1.00  2,754 22.29-46  8.2   -FEr1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.04-11  8.8     3,218 26.33-38  8.3       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.32-44  8.7 0.20  3,394 28.05-38  8.3       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.05-51  9.9 0.20  3,605 30.10-41  8.4       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.30-41  7.7 0.40  4,061 33.40-43  8.3       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.44-49  5.5 0.10  4,195 34.24-39  8.2       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.51-64  3.6     4,429 35.15-41  8.0       0.39 2.8 ARa
4,429 35.15-42 8.0 6.00 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AJo-30-MKu 4 MKu-7-AJo 5 MKu-7-FEr-8-MHe 6 RAn-28-AJo-9-MKu-5-FEr 7 MKu-4-FEr-7-AJo-11-RAn 8 MKu-3-FEr-14-AJo 9 MKu-8-FEr 10 FEr-5-MKu 11 12 13 14 15