Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 Utg(94) Markus Hermansson IK Ymer (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.43  Utg:38,43.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.41-73 11.5      147  1.41-73 11.5       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.23-89 21.9      256  4.04-85 15.9   -DWä3  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.50-80 10.3      628  7.54-85 12.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.45-87 11.5      954 11.39-86 12.2       2.07 6.5 TAs
 5 41  500 14.17-94 28.6 9.30  1,454 25.56-93 17.8   -MKu2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356             1,810               1.55 5.4 ARa
 7 43  200             2,010               1.03 5.3 TAs
 8 44  150             2,160               0.41 4.6 ARa
 9 45  217             2,377               1.22 6.3 TAs
10 46  377             2,754               1.56 5.1 ARa
11 82  464             3,218               3.29 7.5 TAs
12 62  176             3,394               1.06 6.3 TAs
13 48  211             3,605               1.38 7.7 DGr
14 49  456             4,061               2.37 5.7 HÖh
15 54  134             4,195               0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.13-93  5.2     4,429               0.39 2.8 ARa
4,429 43.49-98 9.9 9.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 DWä-10-MJa-1-AJä-2-MHe 3 AJä-28-MHe 4 MHe-18-RAn-1-JSt 5 MKu-7-FEr-8-MHe 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15