Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 75(94) Mattias Jansson Bredaryds SOK 41.41 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.42  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.05-87 14.2 0.50   147  2.05-87 14.2       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.56-92 26.9 2.10   256  5.01-92 19.6   -DWä3  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.36-16  7.0      628  7.37-84 12.1   -DWä1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.37-32  8.0      954 10.14-79 10.7   -DWä1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.34-27  7.1     1,454 13.48-61  9.5       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.25-21  6.8     1,810 16.13-61  9.0       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.20-44  6.7     2,010 17.33-58  8.7       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.48-25  5.3     2,160 18.21-56  8.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.37-25  7.5     2,377 19.58-52  8.4       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.16-76  8.7 0.50  2,754 23.14-56  8.4       1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.25-74 13.8 2.20  3,218 29.39-65  9.2       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.00-79 11.4 0.40  3,394 31.39-66  9.3       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.25-67 11.5 0.30  3,605 34.04-65  9.4       1.38 7.7 DGr
14 49  456  6.11-87 13.6 3.10  4,061 40.15-76  9.9       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.39-12  4.9     4,195 40.54-72  9.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.47-36  3.3     4,429 41.41-72  9.4       0.39 2.8 ARa
4,429 41.41-75 9.4 10.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 DWä-10-MJa-1-AJä-2-MHe 3 DWä-9-MJa 4 DWä-11-MJa 5 DWä-27-MJa 6 7 8 9 10 MJa-30-DWä 11 12 13 14 MJa-16-JFo 15 MJa-28-JFo