Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 58(94) Johan Forssten IFK Göteborg 38.12 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.46  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.36-66 10.9 0.20   147  1.36-66 10.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.34-82 14.4 0.50   256  3.10-79 12.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.18-65  8.9      628  6.28-71 10.3   -JSt1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.35-82 11.0 0.40   954 10.03-76 10.5       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.53-39  7.8     1,454 13.56-62  9.6   +JSt1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.20-80  9.4 0.50  1,810 17.16-68  9.5   -JSt1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.28-62  7.3 0.10  2,010 18.44-68  9.3   -JSt1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.54-48  6.0     2,160 19.38-67  9.1   -JSt1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.48-49  8.3     2,377 21.26-68  9.0   +JSt1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.42-47  7.2     2,754 24.08-64  8.8       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.42-41 10.1     3,218 28.50-56  9.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.29-33  8.4     3,394 30.19-56  8.9       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.02-45  9.6     3,605 32.21-55  9.0       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.10-57  9.1 0.40  4,061 36.31-59  9.0       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.51-79  6.3     4,195 37.22-57  8.9       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.50-61  3.6     4,429 38.12-56  8.6       0.39 2.8 ARa
4,429 38.12-58 8.6 3.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JFo-29-JSt 3 JSt-1-JFo 4 5 JFo-10-JSt 6 JSt-5-JFo 7 JSt-3-JFo 8 JSt-2-JFo 9 JFo-6-JSt 10 11 12 13 14 MJa-16-JFo 15 MJa-28-JFo