Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 72(94) Jonas Stjernlöf Göteborg/Majorna OK 41.24 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.47  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.36-66 10.9 0.20   147  1.36-66 10.9       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.03-70  9.6 0.20   256  2.39-68 10.4       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.48-37  7.5      628  5.27-50  8.7   +JFo1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.31-18  7.7      954  7.58-42  8.4   -RAn1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.08-67 10.3 1.40  1,454 13.06-52  9.0   -JFo1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.05-74  8.7 0.20  1,810 16.11-60  8.9   +JFo1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.30-65  7.5     2,010 17.41-60  8.8   +JFo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.55-50  6.1     2,160 18.36-58  8.6   +JFo1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.56-60  8.9 0.20  2,377 20.32-58  8.6   -JFo1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.56-86 10.4 1.10  2,754 24.28-67  8.9       1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.26-62 11.7 1.10  3,218 29.54-67  9.3       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.37-89 14.9 1.20  3,394 32.31-70  9.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.25-67 11.5 0.30  3,605 34.56-69  9.7       1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.16-62  9.4 1.10  4,061 39.12-73  9.7       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  1.03-90  7.8 0.10  4,195 40.15-69  9.6       0.35 4.4 ARa
Mål    234  1.09-90  4.9     4,429 41.24-69  9.3       0.39 2.8 ARa
4,429 41.24-72 9.3 8.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 JFo-29-JSt 3 JSt-1-JFo 4 MHe-18-RAn-1-JSt 5 JFo-10-JSt 6 JSt-5-JFo 7 JSt-3-JFo 8 JSt-2-JFo 9 JFo-6-JSt 10 11 12 13 14 15