Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 78(94) Fredrik Eriksson Bredaryds SOK 43.30 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.49  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.57-84 13.3 0.50   147  1.57-84 13.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.55-58  8.4 0.20   256  2.52-71 11.2       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.20-67  9.0 0.50   628  6.12-68  9.9       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.34-81 10.9 1.10   954  9.46-72 10.2       2.07 6.5 TAs
 5 41  500 10.02-91 20.1 6.50  1,454 19.48-88 13.6   -MKu2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.13-7  6.2     1,810 22.01-84 12.2   -AJo2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.11-11  5.9     2,010 23.12-82 11.5   -MKu3  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.44-7  4.9     2,160 23.56-80 11.1   -MKu2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.35-23  7.3     2,377 25.31-79 10.7   -MKu1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.53-57  7.6 0.50  2,754 28.24-78 10.3   +MKu1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.54-82 14.9 3.00  3,218 35.18-78 11.0   -EBe2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.51-71 10.5 0.40  3,394 37.09-77 10.9   +PSj1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.49-16  8.6     3,605 38.58-75 10.8   -EBe2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.00-14  6.6     4,061 41.58-79 10.3   -TJo3  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 42.39-75 10.2   -EBe3  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.51-64  3.6     4,429 43.30-75  9.8   -EBe3  0.39 2.8 ARa
4,429 43.30-78 9.8 14.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MKu-7-FEr-8-MHe 6 RAn-28-AJo-9-MKu-5-FEr 7 MKu-4-FEr-7-AJo-11-RAn 8 MKu-3-FEr-14-AJo 9 MKu-8-FEr 10 FEr-5-MKu 11 EBe-6-PSj-6-FEr 12 EBe-8-PSj-0-FEr 13 EBe-1-PSj-5-FEr 14 TJo-5-EBe-3-PSj-12-FEr 15 EBe-3-TJo-1-PSj-12-FEr