Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 35(94) Torgny Lindström Ronneby OK 34.52 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.54  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.37-68 11.0 0.30   147  1.37-68 11.0       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.39-12  6.0      256  2.16-40  8.9   -AJo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.31-7  6.8      628  4.47-22  7.6       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.29-15  7.6      954  7.16-18  7.6       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.16-51  8.5 0.50  1,454 11.32-29  7.9       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.38-47  7.4 0.20  1,810 14.10-28  7.8       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.16-27  6.3     2,010 15.26-27  7.7       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.05-69  7.2 0.20  2,160 16.31-28  7.6       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.39-31  7.6     2,377 18.10-26  7.6       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.35-35  6.9 0.20  2,754 20.45-26  7.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.58-52 10.7 0.50  3,218 25.43-26  8.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.42-58  9.7 0.20  3,394 27.25-27  8.1       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.54-28  9.0     3,605 29.19-27  8.1       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.50-48  8.4 0.50  4,061 33.09-35  8.2       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.49-75  6.1 0.10  4,195 33.58-33  8.1       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.54-74  3.8     4,429 34.52-34  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 34.52-35 7.9 4.30 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AJo-12-TLi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15