Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 65(94) Thomas Gustavsson Gudhems IF 39.12 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 9.59  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.22-42  9.3      147  1.22-42  9.3       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.56-62  8.6 0.10   256  2.18-47  9.0       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.08-56  8.4      628  5.26-47  8.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.07-65  9.6      954  8.33-60  9.0   +MGu2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.07-47  8.2     1,454 12.40-49  8.7   -MMo1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.21-81  9.4 0.30  1,810 16.01-55  8.8   +CAn1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.42-80  8.5 0.10  2,010 17.43-61  8.8   -CAn1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.00-57  6.7     2,160 18.43-61  8.7   -CAn1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.11-75 10.1 0.20  2,377 20.54-62  8.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.49-53  7.5     2,754 23.43-60  8.6   -CAn1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  5.17-57 11.4 0.30  3,218 29.00-60  9.0   +CAn2  3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.03-80 11.6 0.30  3,394 31.03-63  9.1   -CAn1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.51-21  8.8     3,605 32.54-62  9.1   +CAn1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.32-71  9.9 1.00  4,061 37.26-65  9.2   +CAn1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.54-84  6.7     4,195 38.20-62  9.1   -CAn1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.52-69  3.7     4,429 39.12-63  8.9   +CAn1  0.39 2.8 ARa
4,429 39.12-65 8.9 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 TGu-10-MGu-7-EBe-26-CAn 5 MMo-13-TGu-26-CAn 6 TGu-12-CAn 7 CAn-11-TGu 8 CAn-12-TGu 9 10 CAn-8-TGu 11 TGu-11-CAn-8-AJo 12 CAn-5-TGu-26-AHö-20-AJo 13 TGu-4-CAn-25-AHö 14 TGu-6-CAn 15 CAn-0-TGu